Lany Poniedziałek może zakończyć się grzywną lub więzieniem!

Poniedziałek Wielkanocny, zwany czasem śmigusem dyngusem, to dzień, w którym zgodnie z obyczajem każdy oblewa się wodą. Mimo to, władze przestrzegają osoby, aby zachowały zdrowy rozsądek podczas uroczystości związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym, ponieważ przyjemności mogą zakończyć się karą.

Od wieków w polskiej kulturze utrwalił się zwyczaj oblewania się wodą podczas Poniedziałku Wielkanocnego. Na ten dzień z niecierpliwością czekają przede wszystkim dzieci. Dopóki śmigus dyngus, czyli wzajemne oblewanie się wodą, nie narusza cudzych praw własności, może być śmiało podtrzymywany.

Jeśli jednak ktoś wykracza poza te granice, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie, a w ciężkich przypadkach nawet za przestępstwo, np. zniszczenie czyjegoś ubrania przez oblanie go brudną wodą.

Złośliwe wybryki mogą skutkować znacznymi grzywnami. Osoby, które angażują się w nieodpowiednie figle, takie jak moczenie pasażerów w transporcie publicznym lub rzucanie balonami wypełnionymi wodą w przejeżdżające pojazdy, mogą spotkać się z podobnymi reperkusjami prawnymi. Inne potencjalne konsekwencje to areszt, ograniczenie wolności lub kary pieniężne.