Sadzenie drzewek nad zbiornikami wodnymi w Radomiu

Mieszkańcy osiedla Potok w Radomiu mają teraz nowy teren spacerowy przy niedawno wybudowanym zbiorniku wodnym. Zapowiadają się kolejne modyfikacje tej lokalizacji. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli już sadzenie drzew, a niebawem zostaną zamontowane ławki. Urząd Miasta wybrał firmę odpowiedzialną za nadzór nad tymi zmianami.

Na tym jednak historia się nie kończy, bo Urząd Miasta wybrał już firmę, która zamontuje 24 ławki wzdłuż drogi dojazdowej nad zbiornikiem. Dodatkowo w okolicy zostaną umieszczone stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Te usprawnienia zostaną wprowadzone w życie w najbliższym czasie. „Otoczenie nowego zbiornika stało się popularnym miejscem spacerów. Planujemy wprowadzenie elementów małej architektury, dzięki czemu teren będzie jeszcze bardziej atrakcyjny” – informuje Katarzyna Piechota-Kaim, kierownik Biura Prasy i Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Warto dodać, że zbiornik powstał na Potoku Północnym i pełni funkcję retencyjną, zbierając nadmiar wody z regionu i zapobiegając ewentualnym powodziom. Od początku miał też pełnić funkcję rekreacyjną. Cena zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniosła 6,5 mln zł. Inwestorem było miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, a środki pochodziły z programu Life.