Lean Manufacturing – dążenie do perfekcji

Zarządzanie przedsiębiorstwem to nie tylko pilnowanie działań wewnątrz firmy, ale także utrzymywanie konkurencyjności na rynku. W dzisiejszych czasach, firmy muszą być świadome i bacznie śledzić trendy w swojej branży. Jednym z takich trendów, szczególnie popularnym wśród firm produkcyjnych, jest zastosowanie zasad Lean Manufacturing. Dzięki tym zasadom, firmy mogą wyeliminować niepotrzebne działania i skupić się na bardziej efektywnych procesach, co przekłada się na zwiększenie zysków oraz poprawę jakości produkowanych towarów i usług.

Dlaczego warto stosować zasady Lean Manufacturing w swojej firmie? 

Przede wszystkim, metoda ta pomaga w eliminacji marnotrawstwa, takiego jak niepotrzebne składowanie, nadprodukcja czy też zbyt długi czas przestoju maszyn. Innymi słowy, firmy mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne, a nie tracić czasu i pieniędzy na zbędne czynności. W dzisiejszych czasach, kiedy każda firma stara się zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność, stosowanie zasad Lean Manufacturing jest kluczem do sukcesu. Dzięki eliminacji marnotrawstwa i skupieniu się na wartości, firma może zwiększyć swoje zyski oraz zadowolenie klientów.

Jak rozumieć pojęcie Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania i podejście do produkcji, które ma na celu zminimalizowanie marnotrawstwa i usprawnienie procesów, aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Metoda ta opiera się na eliminowaniu wszelkich działań, które nie dodają wartości dla klienta, poprzez optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i zaangażowanie pracowników.

Pięć mechanizmów Lean Manufacturing?

Pięć zasad Lean Manufacturing to fundamentalne zasady stosowane w tej filozofii zarządzania produkcją, które zostały opracowane przez japońską firmę Toyota, ale mogą też pomóc innym producentom i innym niż motoryzacyjna branżom w tworzeniu procesów produkcyjnych eliminujących nieefektywność i tworzących produkty lepszej jakości

Oto one:

Wartość (Value) – Zasada wartości mówi o tym, że każda aktywność powinna dostarczać wartość dla klienta i że wartość ta powinna być zdefiniowana z punktu widzenia klienta. Ważne jest, aby wszystkie procesy w przedsiębiorstwie były skoncentrowane na dostarczaniu wartości, a nie na wykonywaniu zbędnych czynności.

Przepływ (Flow) – Zasada przepływu mówi o tym, że proces produkcyjny powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający płynny przepływ materiałów i informacji. Ważne jest, aby procesy były zaprojektowane w sposób, który minimalizuje straty czasu i materiału, a jednocześnie zapewnia efektywny i płynny przepływ

Produkcja pod żądanie (Pull) – Zasada produkcji pod żądanie mówi o tym, że produkty powinny być wytwarzane tylko wtedy, gdy są one potrzebne przez klienta. W ten sposób unika się gromadzenia zapasów i minimalizuje się marnotrawstwo. Koncepcja ta jest ściśle związana z zasadą przepływu, ponieważ wymaga ona płynnego przepływu informacji na temat popytu, aby możliwe było wytwarzanie produktów tylko wtedy, gdy są one potrzebne.

Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement) – Zasada doskonalenia ciągłego mówi o tym, że każdy proces powinien być stale ulepszany i doskonalony. Właściciele i pracownicy firmy powinni być zmotywowani do ciągłego doskonalenia swoich procesów i poprawiania jakości swoich produktów. W ten sposób firma może osiągać coraz lepsze wyniki i być konkurencyjna na rynku.

Mapowanie strumienia wartości (VSM) – Polega na stworzeniu szczegółowego schematu przedstawiającego proces produkcji wraz z informacjami o przepływie materiałów, informacji i pracy. Dzięki VSM można zidentyfikować marnotrawstwa, opóźnienia i niedociągnięcia w procesie produkcyjnym i podjąć działania usprawniające.

Przeczytaj: https://www.dsr.com.pl/jidoka-jeden-z-filarow-toyota-production-system/

Początki lean Manufacturing

Historia Lean Manufacturing sięga lat 50. XX wieku i rozpoczęła się w Japonii, gdzie Toyota Motor Corporation opracowała i z powodzeniem wprowadziła w swojej produkcji tę metodologię. W czasie powojennego odbudowania kraju, Japonia była zmuszona produkować towary o wysokiej jakości, przy minimalnych kosztach, aby móc konkurować z zachodnimi producentami. W tym celu, firma Toyota opracowała filozofię produkcyjną, której celem było wyeliminowanie wszelkich marnotrawstw i nieefektywności.

Na początku lat 70. XX wieku, amerykański badacz i pisarz James P. Womack zauważył, że Toyota była znacznie bardziej efektywna i elastyczna w produkcji niż amerykańskie przedsiębiorstwa. Wraz z grupą badaczy, zaczął badać japoński model produkcyjny i zdefiniował go jako „lean manufacturing”.

W ciągu następnych dziesięcioleci, zasady Lean Manufacturing zostały wprowadzone w innych branżach, takich jak opieka zdrowotna i usługi finansowe. Metodyka stała się popularna na całym świecie i jest stosowana przez firmy w celu poprawy wydajności i konkurencyjności.

Implementacja koncepcji Lean Manufacturing i Lean Management

Wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing i Lean Management wymaga użycia różnych podejść i narzędzi w produkcji. Zastosowanie metodologii 5S oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa może pomóc w zwiększeniu efektywności i dalszym usprawnianiu procesów produkcyjnych. Dzięki rozwiązaniu ERP 4FACTORY, czyli QAD Adaptive ERP, producenci mogą uzyskać pełną widoczność wszystkich operacji i wgląd w czasie rzeczywistym w kondycję każdego obszaru biznesowego, co pomaga w zachowaniu konkurencyjności, ograniczeniu marnotrawstwa i uzyskaniu lepszej wydajności. To narzędzie jest kluczowe dla transformacji firmy w szczupłą, zoptymalizowaną organizację.

Dowiedz się więcej o ERP 4FACTORY: https://www.dsr.com.pl/wsparcie-zarzadzania-produkcja-erp/