Maraton Niepodległości: Informacje dotyczące zmian w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej

Maraton Niepodległości rozpocznie się o godzinie 10:00, a punkt startowy zlokalizowany jest na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy biegu będą mieli do pokonania trasę prowadzącą przez malownicze alejki parku Planty, biegnącą wzdłuż ulicy Kościuszki, następnie przez ulice Chałubińskiego i Narutowicza, gdzie zawrócą tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki. Dalej droga prowadzić będzie przez ulice Podwalną, Wałową, plac Kazimierza Wielkiego (lecz jedynie po jego zachodniej stronie), ulicę Reja, Wolność, Rynek (biegnąc wokół całego placu), Rwańską, ponownie Wałową i Podwalną, Narutowicza (zawracając przed rondem Kisielewskiego), Sedlaka oraz z powrotem przez alejki parku Planty. Meta czeka na uczestników na stadionie MOSiR.

W związku z tym wydarzeniem, niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu kołowego w godzinach 9:30-11:30. Zaleca się korzystanie z objazdów w obu kierunkach, prowadzących ulicami Wernera, Mireckiego, Limanowskiego, Mariacką oraz Młodzianowską do 1905 Roku lub Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca i Beliny-Prażmowskiego. Przejazd przez plac Kazimierza Wielkiego będzie dostępny jedynie dla autobusów miejskich lub pojazdów upoważnionych i tylko w kierunku północnym (do ulicy Malczewskiego).

Na czas trwania maratonu nastąpią również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 23 i 25 zostaną przekierowane na objazdy.