Najnowszy SOR w radomskim szpitalu Józefów będzie gotowy do przyjęcia pacjentów na początku nadchodzącego roku

Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, zapowiedział, że pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w nowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w radomskim szpitalu na Józefowie najpóźniej na początku przyszłego roku. Faza budowlana zakończyła się pod koniec sierpnia bieżącego roku, a obecnie trwa proces wyposażania obiektu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest odnowiony już od końca sierpnia, jak powiedział Skrzeczyński, jednak ostateczne otwarcie dla pacjentów najprawdopodobniej nastąpi na początku nadchodzącego roku. To wynika z faktu, że proces wyposażania i doposażania szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny jeszcze się nie zakończył.

„Sprzęt medyczny dociera do szpitala etapami i właśnie to doposażanie od środka warunkuje nam datę oficjalnego otwarcia” – tłumaczy wiceprezes. „Początek stycznia wydaje się być realnym terminem, kiedy całość zacznie funkcjonować. Choć budynek jest już gotowy i odbiorowy, to jeszcze czekamy na dostawy sprzętu” – dodaje Skrzeczyński.