Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza wyniki ogólnopolskiego konkursu „Radom opowiedziany na nowo”

Na konkurs literacki zatytułowany „Radom opowiedziany na nowo”, który Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zainicjowała na początku wiosny, zgłoszono ponad 80 prac. Przygotowane przez różnych autorów z całego kraju teksty pokazały niezwykłe zainteresowanie tematyką konkursu i potwierdziły, że Radom jest miastem, które inspiruje do twórczych działań.

Konkurs cieszył się dużą popularnością, o czym świadczy liczba nadesłanych prac. Komisja, po przeczytaniu i ocenie wszystkich zgłoszeń, postanowiła przyznać trzy główne nagrody. Jednak ze względu na wysoki poziom wykonania wielu prac, podjęto decyzję o dodatkowym uhonorowaniu sześciu innych tekstów równorzędnymi wyróżnieniami.