Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza realizację dodatku osłonowego

Jednostka pomocy społecznej na terenie Radomia, znana jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poinformowała o nadchodzącej realizacji dodatku osłonowego. Proces ten będzie prowadzony do 30 kwietnia 2024 roku. Liczy się zatem, że wszyscy zainteresowani zgłoszą swoje wnioski przed upływem tego terminu.

Planowane jest jednorazowe zrealizowanie wypłat dodatków osłonowych do końca czerwca 2024 roku. Istnieją dwa sposoby składania wniosków: tradycyjny, papierowy – poprzez wrzucenie do urny, oraz nowoczesny – elektroniczny, za pośrednictwem systemu e-PUAP. Wypełnione formularze można znaleźć bezpośrednio w siedzibie MOPS, a także na ich stronie internetowej w sekcji dedykowanej wzorom wniosków.

Dodatek osłonowy ma na celu kompensację wyższych kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, takie wsparcie przysługuje gospodarstwu domowemu, które ma niskie przeciętne dochody miesięczne – nie przekraczające 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Realizacją tego zadania zajmuje się dyrektor MOPS, Marcin Gierczak.