Rozwój infrastruktury medycznej w Radomiu: rozpoczęcie prac nad modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Podjęto już działania związane z pracami ziemnymi, które są niezbędne do rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Dominik Podworski, rzecznik placówki, przypomina, że efektem rozwinięcia SOR będzie stworzenie dedykowanych stref dla pacjentów dowożonych karetkami i tych, którzy zgłaszają się na własną rękę. Poza tym zaplanowano oddzielne trasy komunikacyjne oraz izolatki przeznaczone dla osób z podejrzeniem chorób zakaźnych.

Szpital zamierza nie tylko zbudować nowe skrzydło SOR, ale także przeprowadzić remont obecnego oddziału. W chwili obecnej prace koncentrują się na przekładaniu instalacji podziemnych – mówi Podworski.

Dodaje on także, że na inwestycje związane z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zarezerwowano fundusze w wysokości 42,8 milionów złotych. Z tego 35 milionów pochodzi z budżetu państwa. Dominik Podworski podkreśla również, że dodatkowe środki zostały pozyskane na modernizację pracowni SOR – Ministerstwo Zdrowia dofinansowało ten cel kwotą 14,9 milionów złotych.

W ramach rozbudowy SOR, planuje się stworzenie pracowni diagnostyki obrazowej z tomografem komputerowym, aparatem RTG i urządzeniem ultrasonograficznym. Przewiduje się również utworzenie nowych gabinetów oraz poczekalni. Podworski zapewnia, że mimo trwających prac, Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie nadal przyjmował pacjentów. Ostateczne zakończenie inwestycji i otwarcie nowoczesnego SOR w radomskim szpitalu przy ulicy A. Tochtermana przewidziane jest na koniec 2025 roku.