Mieszkańcy Radomia z ulgą przyjmują zakończenie prac przy ulicy Wiejskiej

Nieprzerwane prace kanalizacyjne, które utrudniały życie kierowcom w Radomiu na ulicy Wiejskiej, zostały w końcu zakończone. Po wielu miesiącach uciążliwych utrudnień, przejazd tym odcinkiem jest teraz możliwy bez żadnych przeszkód. Jest to rezultat dużej inwestycji, która obejmowała wymianę rur i położenie nowej nawierzchni drogowej.

Obecnie, ulica Wiejska prezentuje się znakomicie, co jest dowodem na skuteczność zakończenia istotnej inwestycji. Całość prac była wynikiem dużego projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu na terenie dzielnicy Młodzianów. Projekt ten, trwający niemal półtora roku, obejmował modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także sieci wodociągowej na poszczególnych odcinkach ulicy Wiejskiej.

Ostatnie etapy tego projektu skupiały się na końcowym odcinku ulicy Wiejskiej, rozciągającym się między ulicami Gajową a Działkową. Całość przedsięwzięcia realizowała miejska spółka Wodociągi Miejskie. W trakcie tych prac odcinek ulicy Wiejskiej od ulicy Gajowej do Działkowej był zamknięty dla ruchu kołowego, chociaż wyjątki były udzielane dla pojazdów budowlanych oraz – w miarę możliwości – dla mieszkańców posiadłości położonych wzdłuż tego odcinka.