Monografia Radomia: Odkrywanie niezwykłych faktów z historii miasta w czterotomowym wydawnictwie

Pojawiło się unikalne dzieło literackie, które w czterech tomach ma za zadanie odtworzyć bogatą historię miasta Radom. Pierwszy tom tej serii skupia się na historii miasta aż do roku 1795.

Nad pierwszym tomem, który składa się z ponad 420 stron, pracowali prof. dr hab. Dariusz Kupisz, będący pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Maciej Trzeciecki, związany z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Premierowa prezentacja tego monumentalnego dzieła odbyła się 9 października w kamienicy należącej do rodziny Deskurów.

Prof. Kupisz mówi, że prace nad monografią rozpoczęły się znacznie wcześniej, zanim jeszcze podjęto decyzję o jej wydaniu. Od dawna marzył o realizacji takiego ambitnego projektu. Prace badawcze objęły kwerendy w różnych archiwach, nie tylko w radomskim – gdzie niestety nie znaleziono zbyt wielu informacji potrzebnych do stworzenia pierwszego tomu – ale także w Warszawie, Krakowie i Sandomierzu. Profesor wyraził zaskoczenie liczbą zachowanych oryginalnych przywilejów królewskich dla Radomia. Choć niestety większość z nich nie posiada już pieczęci, to jednak są to zachwycające pergaminy, których część udało się uwiecznić w monografii jako materiał ilustracyjny.