Możliwość spędzenia majówki w towarzystwie koni

W poniedziałek 1 maja i wtorek 2 maja muzeum zaprezentuje wystawę „Koń w sztuce ludowej” i zaproponuje podróż bryczką po skansenie. Atrakcją dla młodszych zwiedzających będzie spotkanie z kucykami, w tym możliwość jazdy w siodle.

Ponadto w środę 3 maja w godz. 10-18 odbędzie się piknik „Koń funkcyjny w tradycji polskiej”. Ta impreza plenerowa pokaże różne role, jakie konie odgrywały w życiu codziennym Polski na przestrzeni dziejów.

Piknik rozpocznie się poranną sesją z udziałem kucyków, a o godz. 12 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy korowodem zaprzęgów konnych i kawalerii historycznej.

Dodatkowymi atrakcjami będą konie rolnicze pracujące na polach i w zagrodach, pokaz koni sportowych biorących udział w skokach, pokaz wyszkolenia kawalerii historycznej w mundurach z epoki Księstwa Warszawskiego i II Rzeczypospolitej wraz z artylerią konną oraz pokaz czynnej straży pożarnej.

Młodsi uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć przejażdżki na kucykach. Innym ciekawym zajęciem będzie wycieczka bryczką po skansenie.

W ostatniej części imprezy odbędą się zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi.