radom-muzeum

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Radom to miasto oferujące nie tylko rozmaite rozrywki i atrakcje z różnych dziedzin. Jest tutaj również wiele zabytków i muzeów, które dysponują bogatą historią i wspaniale zachowanymi eksponatami. Jednym z najlepszych takich przybytków w Radomiu jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które ma już na swoim koncie prawie 100 lat istnienia.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu jest największym tego typu obiektem w południowej części Mazowsza. Dysponuje imponującymi zbiorami sztuki nieprofesjonalnej, malarstwa, piśmiennictwa i historii. Co więcej, można tutaj nawet obejrzeć eksponaty z dziedziny przyrody i archeologii. Dzięki tak wielkiemu zróżnicowaniu muzeum stanowi znakomite miejsce do odwiedzin dla całych rodzin.

Początki Muzeum im. Jacka Malczewskiego sięgają 1923 roku. Przez ten czas obiekt przeszedł niejedną metamorfozę, z których największą była dobudowa skrzydła południowego. Siedziba muzeum znajduje się w gmachu popijarskim, którego powstanie datowane jest na XVIII wiek. Inna część muzealna mieści się także w domach Esterki i Gąski na radomskim rynku, gdzie można podziwiać wystawy sztuki współczesnej.

Zobacz również, co można zwiedzić w czeladzkim Muzeum Saturn.

Kopalnia wiedzy historycznej i przyrodniczej

W sumie Muzeum im. Jacka Malczewskiego składa się z ośmiu działów merytorycznych, a także dwóch oddziałów. Pierwszym oddziałem jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, a drugim Muzeum Sztuki Współczesnej.

W przypadku działu archeologii odwiedzający mają okazję do podziwiania eksponatów m.in. z epoki kamienia i brązu. Natomiast dział przyrodniczy oferuje wycieczkę po różnorodnym świecie fauny i flory z różnych zakątków kuli ziemskiej. Z kolei na szczególną uwagę zasługuje dział historyczny, gdzie prezentowane są militaria, numizmatyka, papiery wartościowe i stare pisma – doskonała pożywka dla pasjonatów białych kruków z zamierzchłych epok.

Szukasz więcej radomskich atrakcji i zabytków? Zapoznaj się z najlepszymi atrakcjami Radomia.