wies-radomska

Radomskie atrakcje: Muzeum Wsi Radomskiej w nowej odsłonie

Z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Muzeum Wsi Radomskiej w województwie mazowieckim przeprowadzono prace renowacyjne i modernizacyjne. Tym sposobem degradacja obiektu dobiegła końca, a tchnięcie w muzeum nowego życia wzmocniło jego pozycję jako ważnej historycznej atrakcji turystycznej dla promocji dziedzictwa kulturowego regionu radomskiego.

Najważniejszym efektem projektu była renowacja pierwotnego kościoła drewnianego pw. św. Doroty z Wolanowa z 1789 roku, a także przylegającej do niego dzwonnicy z Wielga. Wnętrze i infrastruktura kościoła zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawiono też otoczenie kościoła poprzez utworzenie cmentarza, ścieżki procesji i ogrodzenia zespołu sakralnego. Zakupiono również nowe dzwony kościelne i barokowe organy.

W sumie pięć zabytkowych budynków otrzymało nowe, kryte strzechą dachy, zastępując ich pierwotne, rozkładające się sklepienia słomiane. A tradycyjny wiatrak wiejski został przywrócony do dawnej świetności i funkcji, zwiększając możliwości wystawiennicze muzeum. Natomiast podupadłe, tradycyjne maszyny i pojazdy rolnicze zmodernizowano i dodano do wyjątkowej i bogatej kolekcji wyposażenia muzeum.

Rozszerzenie działań edukacyjnych

Remonty te poszerzyły ofertę i działalność edukacyjną muzeum, głównie w sposób historyczny i dodały więcej unikalnych atrakcji dla zwiedzających. Na przykład odrestaurowany wiatrak można wykorzystać do zademonstrowania jego pierwotnej funkcji poprzez mielenie ziarna. Z kolei kościół pozwala na wynajęcie organów i obiektu do organizowania recitali organowych i chóralnych, kwartetów smyczkowych i koncertów w kościele.

Ażeby zwiększyć atrakcyjność muzeum wśród młodszych turystów, fundusze projektu zostały przeznaczone na otwarcie oddzielnej, rekreacyjnej i edukacyjnej wioski miniaturowej, którą stworzono specjalnie dla dzieci. Na wiejskim placu zabaw z minionych lat znajduje się niewielkie podwórko wyposażone w tradycyjne urządzenia zabawowe, promujące tradycję i historię regionu radomskiego. Warto zaznaczyć, że wizyty grupowe i wycieczki szkolne stanowią ważny segment grupy docelowej muzeum.

Spędzając wakacje w Radomiu, warto mieć na uwadze najlepsze lokacje turystyczne tego miasta. Sprawdź najlepsze atrakcje Radomia tutaj.

Modernizacja jednego z największych skansenów w Polsce

W trakcie renowacji zmodernizowano również usługi turystyczne w muzeum. W pierwotnym budynku kasy zainstalowano parkomaty, automaty biletowe oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, dostosowując muzeum do współczesnych standardów. Zakupiono też nowoczesny kiosk multimedialny, zapewniający audiowizualne prezentacje wystaw, działalności i historii muzeum.

Muzeum Wsi Radomskiej powstało w celu zachowania dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej tereny Mazowsza i Małopolski. Jest to jedno z największych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce i zajmuje powierzchnię ponad 36 ha. Na całym terenie zestawionych jest kilkadziesiąt obiektów zabytkowych, a także kolekcja 16 000 ruchomych eksponatów, w tym zbiory sztuki ludowej oraz pojazdy, takie jak powozy, wozy rolnicze i maszyny rolnicze.

Co więcej, na obszarze wydzielono także strefę dla uli pszczelich z oryginalnymi narzędziami pszczelarskimi. Można śmiało rzec, że projekt znacznie poprawił zarówno wizerunek muzeum, jak i jego znaczenie dla branży turystycznej regionu oraz dostęp zwiedzających do zasobów kulturowych.