Odrestaurowane groby dzieci na radomskim cmentarzu dzięki staraniom stowarzyszeniu Rycerzy Kolumba

Na terenie komunalnej nekropolii Firlej w Radomiu, dokonano renowacji grobów dzieci, które przyszły na świat już nieżywe. Fundusze na ten cel zgromadzili członkowie organizacji Rycerzy Kolumba. Proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Radomiu, ks. Gabriel Marciniak, 1 czerwca poświęcił aż 106 odnowionych białych krzyży.

Inicjatywę poprawy stanu nagrobków dzieci, które urodziły się martwe, podjęli sami Rycerze Kolumba. W roku 2021 udało im się zreperować 121 mogił. Jak poinformował dla Katolickiej Agencji Informacyjnej kapelan Rycerzy z rady parafialnej numer 15216 z Oboziska, ks. Marciniak, nagrobki były w stanie zaniedbanym – niektóre przewrócone, inne zniszczone, brakowało także tablic informujących kto spoczywa w danym grobie. Najstarsze z tych krzyży liczą sobie 17 lat.

Kapelan wspomniał również o roli jaką odgrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w kwestii pochówków. Podkreślił szacunkowe dane, według których około 50% dzieci urodzonych martwych zostaje w placówkach szpitalnych. Dzieci te są następnie pochowane na cmentarzu, a koszt pokrywa MOPS.

Zaangażowany w działalność Rycerzy Kolumba, Karol Gliński – zastępca Wielkiego Rycerza z rady parafialnej na Obozisku, udzielił wyjaśnień dotyczących zebranych na ten cel środków. Pochodziły one z akcji charytatywnej o nazwie „Świeczka dla dziecka utraconego”. Gliński zapowiedział również kontynuację takich działań w przyszłości. Dodatkowo wyjawił plany postawienia na obu cmentarzach w Radomiu pomników symbolizujących utracone dzieci. Pomniki te będą miały formę kołyski.