Otwarty nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, oczekujemy na kandydatów!

Termin matur już za nami, co oznacza, że proces zbierania zgłoszeń przez wyższe uczelnie jest obecnie w pełnym toku. Jak podkreśla ks. Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ta placówka edukacyjna również z niecierpliwością wypatruje kandydatów. Szuka tych, którzy mają ochotę studiować teologię i jednocześnie są gotowi przygotować się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

Okres zbierania aplikacji potrwa do 12 lipca. Kolejnego dnia, 13 lipca o godzinie 9:30, odbędzie się egzamin ustny sprawdzający kandydatów z zakresu znajomości prawideł wiary, moralności chrześcijańskiej oraz historii Kościoła. Egzamin odbędzie się w rektoracie seminarium. Kandydaci muszą dostarczyć szereg dokumentów do księdza rektora seminarium, autobiografię, metrykę chrztu i bierzmowania, świadectwo dojrzałości, dowód ukończenia szkoły średniej, opinie od księdza proboszcza i katechety oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia studiów. Do aplikacji należy dołączyć również trzy podpisane zdjęcia.

Warto podkreślić, że każda osoba studiująca w seminarium jest jednocześnie studentem Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Studia w Wyższym Seminarium Duchownym służą nie tylko zdobywaniu i pogłębianiu intelektualnej formacji. Jak tłumaczy ks. Marek Adamczyk, decyzja o podjęciu studiów to także wybór konkretnego stylu życia, próba zrozumienia czy Bóg pragnie, aby danej osobie ścieżka do szczęścia i spełnienia prowadziła przez powołanie kapłańskie. Jeżeli ktoś czuje takie pragnienie, warto to sprawdzić. Osoby niepewne lub mające dodatkowe pytania zapraszamy do siedziby WSD na ulicy Młyńskiej 23/25 w Radomiu – zaprasza ksiądz rektor.