Ostatnia sesja Rady Miejskiej Radomia w obecnej kadencji – emocje i gorące dyskusje

Poprzednia Sesja Rady Miejskiej Radomia, będąca finałem ponad pięcioletniej kadencji, zakończyła się na wysokim tonie, z intensywnymi uczuciami dominującymi w dyskusjach. Spotkanie to przyciągnęło mieszkańców różnych ulic, którzy od dawna oczekują na istotne inwestycje miejskie, które poprawią standard ich życia.

Sytuacje takie jak zalane lub nieutwardzone drogi, brak dostępu do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej były głównymi tematami omawianymi podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Radomia. Znalazły one swoje miejsce w agendzie spotkania dzięki zaproszeniu Dariusza Wójcika, przewodniczącego Rady Miejskiej, skierowanemu do mieszkańców dotkniętych tymi problemami.

Na spotkaniu głos zabrali rezydenci ulic, których problemy dotyczyły zalania wodą, braku utwardzenia nawierzchni, czy niedostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczególnie poruszające okazało się wystąpienie jednego z mieszkańców ulicy Sołtykowskiej, która od długiego czasu boryka się z problemem zalania wodą podczas intensywnych opadów deszczu lub wiosennych roztopów.