W Radomiu powstanie nowoczesny terminal przeładunkowy na terenie 45 hektarów w pobliżu ul. Energetyków

Na obszarze o powierzchni 45 hektarów, zlokalizowanym w sąsiedztwie ulicy Energetyków w Radomiu, planowane jest wzniesienie nowoczesnego terminala przeładunkowego. To miejsce ma szanse stać się kluczowym punktem logistycznym na mapie Polski.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest firma TG Park. Spółka ta nabyła kilka lat temu grunty, na których niegdyś funkcjonowała Elektrociepłownia Radom, jak również przyległe do niej działki. Dzięki tej inwestycji, obecnie dysponuje terenem o powierzchni 45 hektarów, gdzie ma zostać zrealizowany projekt nowoczesnego terminala przeładunkowego.

W ramach zaplanowanych działań, firma TG Park zamierza wybudować pięć torów kolejowych o łącznej długości wynoszącej 3800 metrów. Planowane jest również wzniesienie placu przeładunkowego, biurowca, hali przeładunkowej oraz budynku służącego do naprawy taboru kolejowego. Dodatkowo, na terenie terminala znajdzie się myjnia kontenerów z warsztatem. Na tym obszarze wykorzystywana będzie istniejąca już bocznica kolejowa, posiadająca certyfikat bezpieczeństwa. Ponadto, terminal zostanie wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą, do której zalicza się m.in. suwnice, wagę samochodową oraz zbiorniki retencyjne.