Radosław Witkowski, kandydat na prezydenta Radomia, podkreśla znaczenie współpracy z rządem

Radosław Witkowski, który ubiega się o stanowisko prezydenta Radomia, podczas konwencji wyborczej, nagłaśniał potrzebę utrzymania efektywnej współpracy z rządem centralnym w ciągu najbliższych pięciu lat. Jego ambicje obejmują między innymi stworzenie dwóch nowych stref gospodarczych oraz realizację projektu budowy ośrodka długoterminowej opieki medycznej.

Obecny prezydent Radomia zaznaczył, iż partie polityczne, które go popierają, są jednocześnie częścią rządu Donalda Tuska. Jego zdaniem Radom ma szansę skorzystać na bliskich relacjach z rządem, co przełoży się na konkretne korzyści dla miasta. „W tych wyborach mamy do wygrania ogromne środki – to przynajmniej miliard złotych z funduszy zewnętrznych, które możemy zdobyć dla Radomia z Unii Europejskiej” – zapewniał Radosław Witkowski.

Witkowski jest kandydatem zgłoszonym przez Radomski Pakt Samorządowy (RPS). Porozumienie to zostało zawarte przez różne grupy polityczne (KO, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica i Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie) przed wyborami samorządowymi w Radomiu. Podczas sobotniej konwencji obecni byli kandydaci na radnych Miejskich startujący z list RPS, jak również osoby starające się o mandaty w sejmiku województwa mazowieckiego reprezentujące partie ogólnopolskie.

Witkowski podkreślał, że kluczowe dla rozwoju miasta w ciągu najbliższych pięciu lat będzie utrzymanie dobrych relacji z rządem centralnym. „Mając na uwadze korzenie i cele Radomskiego Pakty Samorządowego, jesteśmy świadomi, że musimy skupić się na efektywnej współpracy z rządem” – zaznaczył kandydat na prezydenta Radomia.