Radomski Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego otrzymuje dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jan Kochanowski Teatr Powszechny w Radomiu został obdarowany sumą przekraczającą pół miliona złotych na renowację oświetlenia na głównej scenie, środki te pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo, instytucja otrzymała 300 tysięcy złotych na zorganizowanie Festiwalu Gombrowiczowskiego oraz dodatkowe 150 tysięcy złotych, które umożliwią prezentacje najwybitniejszych spektakli z innych teatrów polskich w Radomiu. Wszystko to zostało ogłoszone podczas wizyty w Radomiu przez wiceminister Martę Cienkowską.

Marta Cienkowska, wiceminister, wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że teatr stara się o fundusze i że ministerstwo ma możliwość wsparcia tych samorządowych instytucji kulturalnych. Wyraziła również nadzieję na współpracę przy projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Podkreśliła, że dla resortu samorządowe instytucje mają takie samo znaczenie jak państwowe i zapowiedziała dbanie o rozwój instytucji kulturalnych nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach i regionach.

Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, podkreślił, że to kolejne projekty z Radomia, które uzyskały dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. Wyraził swoje zadowolenie, że radomska kultura może liczyć na wsparcie rządu. Wyraził również nadzieję na współpracę przy realizacji kolejnych projektów, które pomogą podnieść poziom działalności kulturalnej w Radomiu.