Plan budowy nowoczesnego terminalu przeładunkowego wraz z halami magazynowymi na północy Radomia

Na terenach znajdujących się w północnej części Radomia, konkretnie przy ulicy Energetyków, planowane jest powstanie zaawansowanego terminalu przeładunkowego i szeregów hal magazynowych. Wszystko to stanowi część dużego projektu inwestycyjnego realizowanego przez firmę TG Park Północ, która ma zamiar wykorzystać 45 hektarów powierzchni, korzystając z istniejącej bocznicy kolejowej. Oczekuje się, że ta inwestycja przyczyni się do stworzenia około 800 nowych miejsc pracy.

W planach inwestora znalazło się wzniesienie nowych obiektów zarówno na gruncie wcześniej nabytej dawnej ciepłowni, jak i na sąsiednich działkach. Agnieszka Pastuszka, pełnomocnik TG Park Północ wyjaśnia: „Mamy zamiar zbudować pięć torów o łącznej długości 3800 metrów, plac przeładunkowy i magazyn, a także dziewięć hal magazynowych do wysokiego składowania o całkowitej powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych”. Oprócz tego powstaną rampy załadunkowe, place manewrowe, parkingi, budynki biurowe oraz towarzysząca infrastruktura. Dzięki temu Radom niewątpliwie zyska na znaczeniu na globalnej scenie.

Prezydent Radosław Witkowski uważa, że rejon ulicy Energetyków jest kolejnym obszarem po Gołębiowie, Wośnikach i Wólce Klwateckiej, który ma stać się strefą gospodarczą. „Oceniamy tę planowaną inwestycję bardzo pozytywnie i do naszych obowiązków należeć będzie opracowanie nowego układu drogowego”. Mówi on o planach przedłużenia ulicy Holszańskiej do Północnej i wybudowania nowej drogi łączącej ulicę Energetyków z Warszawską, co w drugim etapie ma umożliwić dalszy rozwój tej części miasta.