Plan budowy osiedla domów jednorodzinnych w Radomiu został zablokowany

Oczekiwane osiedle domów jednorodzinnych w Radomiu, które miało powstać przy ulicy Rybnej, zostało na razie zawieszone. Decyzję tę podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), które zgodziło się z argumentami lokalnych działaczy społecznych, dążących do zachowania zielonej przestrzeni nad rzeką Mleczną.

Aktualnie, okolice rzeki są pokryte dziką roślinnością, a w sąsiedztwie znajdują się prywatne ogrody działkowe. Przyszłość tego miejsca mogła się jednak diametralnie zmienić, gdyż prywatny inwestor planował tam wzniesienie dziesięciu domów jednorodzinnych. Wobec decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu, odwołanie złożyli zarówno właściciele działek, jak i społecznicy. Ich argumenty zostały uwzględnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które postanowiło anulować pierwotną decyzję prezydenta miasta i rozpocząć procedurę od nowa.

W apelacji skierowanej do SKO, społecznicy oraz właściciele ogródków podkreślali, że Wodociągi Miejskie wydały negatywną opinię na temat planowanej inwestycji. Przeciwna była również Miejska Pracownia Urbanistyczna, która argumentowała, że zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren ten powinien pozostać niezabudowany. Dodatkowo, przez wiele lat na działce składowane były odpady pochodzące z pobliskiej garbarni.