Podsumowanie projektu „Tydzień neuroróżnorodności – szkoła przyjazna różnym umysłom”

Projekt o nazwie „Tydzień neuroróżnorodności – szkoła przyjazna różnym umysłom” miał za zadanie przede wszystkim zwiększyć świadomość wśród nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów, zarówno dzieci jak i młodzieży, na temat neuroróżnorodności. Celem było też uwrażliwienie na potrzeby osób, które rozwijają się na tzw. spektrum autyzmu oraz tych uczniów, którzy charakteryzują się neuronietypowym profilem sensorycznym. Wszystko to zostało podsumowane podczas spotkania w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Serce projektu stanowiło zaangażowanie dziewięciu szkół z powiatu, które podjęły różnego rodzaju działania mające na celu pokazać społeczności szkolnej, jak to jest być osobą neuroróżnorodną. W ramach działań edukacyjnych, wprowadzano konkretne zmiany w funkcjonowaniu szkół, np. rezygnowano z dzwonków dla uczniów z nadwrażliwością słuchową.

Projekt skierowany był nie tylko do ludzi bezpośrednio zaangażowanych w edukację, ale do jak najszerszego grona osób. Jego celem było pokazać, jak można wspierać osoby o innej wrażliwości sensorycznej, które nie są neurotypowe – mówiła Ewa Banach, nauczycielka-konsultantka z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w MSCDN.