Polska diaspora – rola emigracji w upowszechnianiu wiary

Według informacji przekazanych przez biskupa Piotra Turzyńskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, liczba Polaków i osób o polskich korzeniach mieszkających poza granicami naszego kraju wynosi około 25 milionów. Biskup Turzyński przekazał te dane podczas konferencji zatytułowanej „Kościół w życiu Polaków na emigracji”, która odbyła się 4 lutego w Radomiu, w budynku znanym jako „Dom McGivneya”, przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

„Spotkania u McGivney’a” to cykl cotygodniowych spotkań dla mężczyzn w każdym wieku. Podczas tych spotkań omawiane są różne interesujące tematy, umacniana jest wiara i budowane jest poczucie męskiej wspólnoty. Rycerze Kolumba są odpowiedzialni za organizację tych wydarzeń. Na ostatnie spotkanie zaprosili biskupa Piotra Turzyńskiego, który podzielił się swoimi refleksjami na temat roli Kościoła w życiu Polaków na emigracji.

Biskup Turzyński podkreślił, że społeczność Polaków lub osób o polskich korzeniach żyjących za granicą liczy około 25 milionów osób, co stanowi 67% obecnej populacji Polski. Wyraził swoje zaniepokojenie i smutek z powodu faktu, że Polacy są tak szeroko rozproszeni na całym świecie, co uznał za wynik naszej burzliwej historii. Zwrócił również uwagę na fakt, że największa liczba Polaków w Europie mieszka w Niemczech. W 2022 roku było tam 1,3 miliona Polaków, którzy regularnie płacą podatek kościelny. Mimo to stanowią oni jedynie jedną trzecią z tych, którzy są zobowiązani do płacenia składek.