Zaawansowany projekt Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. na korzystanie z odpadów komunalnych

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. ma w planach niebawem rozpocząć budowę zaawansowanej jednostki kogeneracyjnej, która będzie wykorzystywała jako paliwo przetworzone wstępnie odpady komunalne. Nowo powstały obiekt ma mieć zdolność generowania około 18 MW mocy cieplnej i około 5 MW mocy elektrycznej. Na ten ambitny projekt RADPEC S.A. otrzymał finansowe wsparcie w postaci ponad 270 milionów złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota ta składa się z 70 milionów złotych dotacji oraz 200 milionów złotych w formie pożyczki. Umowa dotycząca tej inwestycji została już formalnie potwierdzona.

Prezydent Radosław Witkowski podkreśla, że jest to kluczowa inwestycja dla Radomia. Jak zauważa, miasto już poczyniło pewne kroki w kierunku dostosowania swoich źródeł ciepła do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska, co przyczyniło się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Następnym ważnym etapem jest właśnie budowa bloku kogeneracyjnego. Witkowski pokłada duże nadzieje w tej inwestycji, zarówno pod względem stabilizacji cen ciepła dla mieszkańców, jak i poprawy niezależności energetycznej miasta. Dodatkowo, wprowadzenie alternatywnego paliwa pozwoli na redukcję ilości wykorzystywanego węgla, co oznacza dalszą redukcję zanieczyszczeń.

Z planów RADPEC S.A. wynika, że nowa jednostka kogeneracyjna zostanie zlokalizowana na terenie Ciepłowni Południe przy ulicy Żelaznej. Inwestycja ta ma na celu zintegrowanie gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną tak, aby spełnić rygorystyczne normy środowiskowe i technologiczne. Tomasz Nita dodaje, że po zrealizowaniu projektu, RADPEC S.A. nie będzie już tylko dostawcą ciepła, ale także producentem energii elektrycznej, część której będzie wykorzystywana na własne potrzeby przedsiębiorstwa, a część dostarczana do domów mieszkańców Radomia.