Przetarg na przebudowę ulicy Wolanowskiej i skrzyżowania Maratońskiej z Dębową ogłoszony przez MZDiK

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zadecydował o przeprowadzeniu procedury przetargowej na kompleksową przebudowę ulicy Wolanowskiej, jak również rekonstrukcję skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. Fundusze na tę kluczową dla miasta inwestycję, wynoszące 76 milionów złotych, uzyskano w ramach programu Polski Ład.

Dwa fragmenty ulicy Wolanowskiej zostaną objęte planowanym remontem: odcinek od Kieleckiej do NSZZ Solidarność oraz część od NSZZ Solidarność aż do granic administracyjnych miasta. W sumie pociąga to za sobą modernizację blisko 5-kilometrowego odcinka tej drogi, który zyska zupełnie nową nawierzchnię. Prezydent Radosław Witkowski podkreśla znaczenie tej inwestycji, nazywając Wolanowską „ostatnim wlotem do Radomia” wymagającym pilnej renowacji. Zapewnia też, że przeprowadzone prace z pewnością wpłyną korzystnie na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza zamieszkujących tę część miasta. Dodatkowo, ulica Wolanowska to ważny trakt komunikacyjny dla osób przybywających z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzący do radomskiego lotniska na Sadkowie.

Planowane prace obejmują także budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Na miejscowym odcinku drogi, po stronie północnej, powstanie chodnik. Natomiast po stronie południowej zostaną wybudowane zarówno chodnik, jak i ścieżka rowerowa. Na odcinku krajowym planowane są ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 metrów po obu stronach drogi.