Przebudowa 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Lipsko – Iłża to największa inwestycja drogowa w regionie radomskim

Region radomski staje się terenem największej inwestycji drogowej. Akt formalny dotyczący modernizacji 30-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej pomiędzy Lipskiem a Iłżą został już oficjalnie podpisany.

Rozwój zaplanowanych prac na trasie numer 747, rozpoczynających się od mostu na rzece Wiśle w miejscowości Solec i kończących na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 9, będzie mieć miejsce na terenie czterech gmin: Lipsko, Sienno, Rzeczniów i Iłża. Jest to projekt o kluczowym znaczeniu dla poprawy warunków transportowych oraz zwiększenia możliwości handlowych tego obszaru.

Rafał Rajkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, podkreślił trudności, które towarzyszyły procesowi realizacji tej inwestycji. Zwrócił uwagę również na dodatkowe wydatki, które były konieczne do jej urzeczywistnienia:

„Niewątpliwie realizacja tego zadania nie była prosta. Musieliśmy nabyć ogółem ponad 125 hektarów ziemi. Koszty związane z zakupem tych działek nie są jednak wliczone w ogólną wartość inwestycji. To dodatkowy wydatek rzędu 27 milionów złotych. Łącznie z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten cel 300 milionów”.

Całkowity koszt modernizacji wynosi 277 milionów złotych i finansowany będzie ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego. Planowany czas realizacji tej gigantycznej inwestycji to okres trzech lat, czyli 36 miesięcy.