Przeprowadzona metamorfoza ulic Piwnej i Zgodnej na Starym Mieście

Odbyła się gruntowna przemiana ulic Piwnej i Zgodnej w dzielnicy Stare Miasto. Wybudowano tam nowoczesne drogi i chodniki, a także zintegrowano system kanalizacyjny i oświetleniowy. Dodatkowo, zwiększyła się ilość miejsc parkingowych. Projekt rewitalizacji tych dwóch ulic objął również nasadzenie ponad 5000 drzew i krzewów. Prace zakończono niemal miesiąc przed wyznaczonym terminem, a finalny odbiór inwestycji miał miejsce 6 listopada.

Koniec nadszedł dla dziurawej i popękanej nawierzchni na początkowym odcinku ulicy Zgodnej oraz zniszczonych, krzywych płyt betonowych i błota na ulicy Piwnej. Dla realizacji projektu odnowy drugiej z tych ulic, miasto uzyskało wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowiło około 60 procent wartości tej części inwestycji. Nową powierzchnię jezdni na części ulicy Zgodnej pomiędzy Okulickiego a Piwną przygotowały Miejskie Wodociągi Radomskie, jako element odtworzenia po ich pracach. Natomiast budowę chodników i zjazdów do nieruchomości przy tym odcinku powierzono Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji (MZDiK).

Ulica Piwna nie tylko została rozbudowana, ale także przedłużona i połączona z początkiem ulicy Staromiejskiej. Ta zmiana dała mieszkańcom tej części Starego Miasta nową alternatywę dojazdu do Śródmieścia, eliminując konieczność korzystania z ulicy Okulickiego. Tuż za przystankiem autobusowym przy ulicy Limanowskiego, zbudowano parking mogący pomieścić ponad 100 samochodów. W pobliżu znajduje się między innymi siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, bulwary nad Mleczną oraz obiekty na Mieście Kazimierzowskim.