Przyszłość Radomskiego Cmentarza Komunalnego na Firleju – nadchodzące wyzwania

Choć radomska rada miejska niedawno dała zielone światło dla planów rozbudowy cmentarza komunalnego na Firleju, jest oczywiste, że nadszedł czas na zastanowienie się nad lokalizacją nowego cmentarza w mieście. Szczególnie istotne jest to w kontekście przyszłych pochówków, które będą miały miejsce w nie tak odległej przyszłości.

Cmentarz Komunalny na Firleju, znajdujący się w Radomiu, ma powierzchnię 32 ha i służy mieszkańcom miasta jako miejsce pochówków już od 46 lat. Co roku odbywa się tam około 1,5 tys. pochówków, a wolne miejsce do użycia kurczy się dosłownie z miesiąca na miesiąc. Jeżeli liczba pochówków utrzyma się na obecnym poziomie, wolnego miejsca na obecnym cmentarzu wystarczy jedynie na około cztery lata – mówiła radnym podczas sesji rady miejskiej Magda Wielogórska, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.