Rada Miejska w Radomiu zbiera się na sesję w poniedziałek, 26 lutego 2024 roku

Na początku kolejnego tygodnia, dokładnie w poniedziałek 26 lutego 2024 roku, dojdzie do spotkania Rady Miejskiej w Radomiu. Wydarzenie zaplanowane jest na godzinę ósmą rano i ma się odbyć w miejscu przeznaczonym do takich obrad – sali Ratusza.

Podczas sesji radni będą mieli okazję omówić wiele kluczowych kwestii dla funkcjonowania miasta. Na początek zostanie przedstawione sprawozdanie z bezpieczeństwa oraz porządku publicznego utrzymanych w mieście w roku poprzedzającym sesję. Następnie, uwaga skupi się na planach budowy szpitala klinicznego oraz na sytuacji finansowej spółek miejskich, takich jak Wodociągi Miejskie, MPK czy MOSiR.

W planie obrad znalazło się również miejsce na omówienie działań związanych z usuwaniem odpadów z terenu przy ulicy Ofiar Firleja. Dodatkowo, podczas sesji zostaną przedstawione plany rozwoju lotniska i tzw. Airport City. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji budżetowej oraz edukacji i gospodarki.

Radni będą również mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat planowanych inwestycji drogowych, w tym budowy wiaduktu przy ul. Żeromskiego czy modernizacji trasy N-S. Sesję zakończą zmiany w budżecie, przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla Wośnicka i Dolina Kosówki II oraz ustalenie warunków dotyczących usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”.