Radom: Miasto pełne możliwości dla ambitnej młodzieży

Chcielibyśmy podkreślić potencjał ekonomiczny Radomia i przekazać młodym mieszkańcom tego miasta, że nie muszą opuszczać swojego rodzinnego krajobrazu, aby znaleźć dobrą pracę. Istnieje wiele atrakcyjnych perspektyw w Radomiu, zarówno związanych z rozwojem Uniwersytetu Radomskiego, jak i z dynamicznym postępem lokalnych firm, które skutecznie konkurują na rynkach krajowych i międzynarodowych – zauważa prezydent Radosław Witkowski. W jego opinii, Radom to idealne miejsce do życia i budowania kariery. Miasto oferuje wiele firm gwarantujących atrakcyjne wynagrodzenie i szanse na dalszy rozwój.

Zdaniem wiceprezydenta Katarzyny Kalinowskiej, celem jest umożliwienie młodym radomianom poznania tych firm i nawiązania z nimi relacji. Chcemy również uwypuklić, że niezbędne umiejętności i kwalifikacje, które te firmy będą od naszych młodych ludzi oczekiwały, mogą zdobyć tuż obok nich – studiując na Uniwersytecie Radomskim.

Warto dodać, że organizatorami Radomskiego Dnia Inżyniera, wydarzenia promującego tę właśnie ścieżkę rozwoju, są nie tylko władze miejskie Radomia, ale także takie podmioty jak: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Uniwersytet Radomski, Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radomski Klaster Metalowy oraz Zespół Szkół Technicznych.