Wychowanie młodzieży do wolontariatu – temat konferencji w Radomiu

Za wiodące zagadnienie konferencji, jaka miała miejsce w radomskiej sali koncertowej noszącej imię Krzysztofa Pendereckiego, obrano potrzebę kształtowania wśród dzieci i młodzieży postawy wolontariackiej. Zlokalizowana jest ona w kompleksie Zespołu Szkół Muzycznych na terenie Radomia.

Całość wydarzenia, które zostało zrealizowane pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przeprowadzone zostało przez dwa podmioty: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Caritas Diecezji Radomskiej, co świadczy o szerokim zaangażowaniu lokalnej społeczności edukacyjnej.

Główna myśl przewodnia konferencji była zawarta w haśle: „Branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce – wolontariat”. To hasło podkreśla znaczenie altruistycznego działania dla rozwoju osobistego oraz wkładu wolontariatu w budowanie wspólnoty.