Radom otrzymuje 16,7 mln zł subwencji rozwojowej na realizację ważnych inwestycji

W Radomie nastąpiło ogłoszenie otrzymania przez miasto kwoty 16,7 mln zł z budżetu państwa w formie tzw. subwencji rozwojowej. Władze lokalne zdecydowały o podziale tej sumy, przeznaczając po 8 mln zł na zakup gruntów niezbędnych do budowy miejskiej trasy N-S oraz na stworzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wdrożenia projektów w ramach programu Polska Wschodnia. O tej decyzji poinformował Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Dodatkowo, część środków zostanie wykorzystana na inwestycje planowane w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Miasto zamierza również sfinansować swoją część wkładu w projekt budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze przy ulicach Wielogórskiej i Wincentowskiej.

Na konferencji prasowej w wtorek, prezydent Witkowski wyraził swoje zadowolenie z informacji o przyznaniu Radomiowi ponad 16 mln zł z subwencji ogólnej na rozwój. Jak zaznaczył, jest to istotny krok w kierunku stworzenia nowego modelu finansowania. Podkreślił jednocześnie, że stanowi to jasny sygnał ze strony rządu, iż samorządy każdej wielkości i niezależnie od liczby mieszkańców, mogą liczyć na sprawiedliwe i przejrzyste traktowanie oraz finansowanie według klarownych zasad.