Rekrutacja do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego w toku

Do 2 listopada br. otwarty jest proces zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. W skład tego organu wchodzą reprezentanci organizacji działających na rzecz osób starszych, jak również bezpośrednio wybrani przedstawiciele seniorów.

Elżbieta Lanc, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyjaśnia, które kryteria muszą zostać spełnione przez potencjalnych kandydatów. Aby móc ubiegać się o miejsce w Radzie, kandydat musi być pełnoletni oraz zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo, wymagane jest wyrażenie zgody na kandydowanie oraz posiadanie doświadczenia w działaniach skierowanych ku poprawie sytuacji osób starszych.

Kadencja Rady Seniorów trwa pięć lat i jest synchronizowana z kadencją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, co oznacza, że oba organy rozpoczynają i kończą swoje działania w tym samym czasie.