Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu – plany na najbliższe lata

Planowana rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przewiduje zakończenie prac do końca 2025 roku. W ostatni wtorek, lecznica zamknęła proces negocjacji i formalnie podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 42,8 mln złotych.

Odpowiedzialność za realizację zadania spoczywa na spółce Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego, która została wybrana w drodze przetargu. Obecny SOR, który funkcjonuje od 2001 roku, nie jest już w stanie spełnić obecnych wymogów standaryzacyjnych. Jak podkreślił prezydent Radomia, Radosław Witkowski, podczas briefingu towarzyszącego podpisaniu umowy, rozszerzenie obszaru oddziału z 1500 do 2300 metrów kwadratowych zapewni szpitalowi nowe możliwości operacyjne i logistyczne.

Szereg funduszy na realizację tej ambitnej inwestycji pochodzi z różnych źródeł. Kwota 35 mln złotych zdobyta została z rezerwy budżetu państwa, a wkład własny miasta wynosi ponad 8,3 mln złotych.