Renowacja trasy wjazdowej do Radomia od strony zachodniej – Ulica Wolanowska otrzymuje dofinansowanie?

Ulica Wolanowska, będąca głównym szlakiem wjazdowym do Radomia od strony zachodu, jest obecnie w stanie opłakanym. Nasuwa się pytanie, czy udało się rozwiązać kwestię finansowania jej renowacji? Według nieoficjalnych informacji, które dotarły do naszych uszu, aktualne władze planują zarezerwować na ten cel bagatela 76 milionów złotych. W całym przedsięwzięciu ma brać czynny udział Andrzej Kosztowniak, obecnie pełniący funkcję ministra finansów.

Po latach doświadczania trudności związanych z podróżowaniem po ulicy Wolanowskiej, pełnej dziur, bruku, zniszczonych poboczy i bez chodników, pojawiła się iskra nadziei. Zaszła zmiana w kierunku inwestycyjnym Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Początkowo przydzielono 76 milionów złotych na renowację i przebudowę ulicy Warszawskiej, od ronda Narodowych Sił Zbrojnych aż do granic miasta.

Jednakże, z powodu braku ofert w przetargach na renowację ul. Warszawskiej, Urząd Miasta postanowił zmienić przeznaczenie zgromadzonych funduszy. Zdecydowano o ich wykorzystaniu na przebudowę ulicy Wolanowskiej oraz trudnego do przejechania skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. W związku z tym, wiele razy próbowano nawiązać kontakt z odpowiednimi instytucjami, wysyłając wnioski o przekierowanie funduszy na ten cel. Prezydent Radosław Witkowski oraz wiceprezydent Mateusz Tyczyński nawet zainicjowali akcję wysyłania petycji do Rady Ministrów. Teraz wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się pozytywnych zmian w tej kwestii.