Rodzice i dzieci zaproszeni na dni otwarte i warsztaty w Szkole Podstawowej im. Marii Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu

Radomska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori przyjmuje zarówno rodziców, jak i dzieci w ramach organizowanych dni otwartych oraz warsztatów. Pierwsza taka okazja do odwiedzenia placówki nadchodzi już 26 marca 2024 roku, począwszy od godziny 15. Następnie podobne dni będą miały miejsce dwukrotnie w każdym z następujących miesięcy: kwiecień (11 i 25), maj (9 i 23) oraz czerwiec (6 i 13). We wszystkich tych datach spotkania rozpoczną się o tej samej godzinie, czyli o godzinie 15.

Podstawowym celem edukacyjnym Szkoły Podstawowej im. Marii Montessori jest kształcenie uczniów na potrzeby ich przyszłego życia, z naciskiem na naukę języków obcych, a szczególnie angielskiego. Zamiast klasycznych ocen szkolnych, pedagodzy stosują system literkowy do oceny postępów swoich wychowanków. Szkoła jest również znana z realizacji wielu innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Anna Maciejewska, która jest założycielką i dyrektorką tej jedynej w Radomiu instytucji opartej na metodyce Montessori, chętnie opowie o jej działaniu i specyfice podczas dni otwartych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio od pani dyrektor.