Spotkanie biskupa Marka Solarczyka z samorządowcami z terenu czterech województw

W odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez biskupa Marka Solarczyka, zgromadziło się około 100 przedstawicieli samorządu. Pochodzili oni z różnych miast, gmin i powiatów należących do naszej diecezji, która rozciąga się na terenach czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.

11 stycznia odbyło się spotkanie tych samorządowców w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Gospodarzem uroczystości był ks. Marek Adamczyk, rektor WSD, który serdecznie przywitał gości w kaplicy seminaryjnej. Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest zadanie, jakie pełnią samorządowcy, używając terminu „dobro wspólne”, często stosowanego w społecznym nauczaniu Kościoła. Podkreślił, że dla obecnych „dobro wspólne” to konkretnie nazwane miasta, gminy czy regiony oraz ludzie, którzy są z nimi związani.

Bp Solarczyk podziękował wszystkim za przybycie oraz za ich codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności. Zaznaczył również, jak wiele osiągnęliśmy wspólnie w minionym roku. Poprosił o Boże błogosławieństwo dla przyszłych działań, aby to, co mają jeszcze do zrealizowania, było wspierane i wzmacniane przez Pana Boga.

W trakcie spotkania bp Marek Solarczyk przewodniczył modlitwie adoracyjnej w kaplicy. Następnie odbyła się konferencja zatytułowana „Dlaczego wierzę w Boga”, którą wygłosił ks. Jarosław Zieliński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.