Statystyki Radomia wykazują coraz mniej urodzin i coraz więcej rozwodów!

Radomski Urząd Stanu Cywilnego wyliczył szczegóły dotyczące roku 2022. Kondycję miasta można podsumować jako złą. Pandemia Covid-19 spowodowała drastyczny spadek liczby urodzeń, a liczba rozwodów utrzymała się na poziomie wyższym niż normalnie. Co więcej, wskaźnik ofiar śmiertelnych nie wrócił do pierwotnego wskaźnika sprzed pojawienia się wirusa.

Wydział ewidencji w Radomiu podał do wiadomości kilka godnych uwagi faktów i liczb dotyczących ludności miasta w 2022 roku. Możemy zbadać te szczegóły, aby poznać ilość nowych urodzeń, ślubów, rozwodów i zgonów mieszkańców. Na nieszczęście problem depopulacji w naszym mieście pogłębia się, do czego przyczyniła się epidemia koronawirusa.

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego ujawniają niezwykły spadek dzietności. W 2022 roku rozliczono 2110 urodzeń (przy stosunku płci dziewcząt do chłopców 49:51). Jest to znaczący kontrast w stosunku do 2352 urodzeń w 2021 roku, 2414 w 2020 roku i 3352 w 2019 roku – roku przedpandemicznym. W związku z tym w ciągu ostatnich trzech lat miasto odnotowało spadek urodzeń o 37 procent.