Stypendia dla studentów medycyny

Troje studentów medycyny otrzymało stypendia, jednakże zaakceptowali oni klauzulę, zgodnie z którą muszą odpracować dwa lata w miejscowych placówkach medycznych w Pionkach i Iłży. Źródłem tej finansowej pomocy jest powiat radomski, który świadczy takie wsparcie dla młodych lekarzy.

Program stypendialny dla studentów medycyny jest prowadzony przez powiat radomski od trzech lat. Jego głównym celem jest zachęcenie przyszłych lekarzy do podejmowania pracy w szpitalach na terenie tego powiatu, konkretnie w Pionkach i Iłży.

Krzysztof Kozera, zastępca starosty radomskiego, podkreślił unikalność takiego programu na skalę województwa mazowieckiego. Zaznaczył, że powiat radomski to jedyne miejsce w regionie, które zdecydowało się na udzielenie takich stypendiów. Koszt tej inicjatywy wyniósł ponad 400 tysięcy złotych, a efektem jest sześciu stypendystów. Jak podkreśla Kozera, był to wydatek opłacalny, biorąc pod uwagę korzyści. Dwa szpitale, w Iłży i Pionkach, zyskały na tej decyzji, gdyż warunki pracy w nich znacznie się poprawiły.