Szlak turystyczny „Zabytki Radomia”

Szlak turystyczny pt. „Zabytki Radomia” to pierwszy szlak historyczny, który ukazuje Radom od wczesnośredniowiecznej osady po dzielnice powstałe w XX wieku.

Jet to projekt sfinansowany przez Unię Europejską z inicjatywy Gminy Miasta Radomia i parafii katedralnej. W ramach projektu powstało kilka nowych miejsc, np. Muzeum Katedralne. A także przeprowadzono remont elewacji neogotyckiej katedry, wydano przewodniki, wyprodukowano tablice informacyjne, utworzono Centrum Informacji Turystycznej.

Na szlaku

Szlak turystyczny „Zabytki Radomia” składa się z 23 obiektów, które ukazują rozwój miasta od wczesnośredniowiecznej osady, przez średniowieczne Stare Miasto (dzisiejszy Radom) i Miasto Kazimierzowskie, po dwudziestowieczną zabudowę plant.

Przebieg szlaku:

 • Grodzisko Piotrówka (jedna z pierwszych osad na ziemiach radomskich)
 • Kościół Św. Wacława (kościół gotycki wybudowany w 1216 roku, ufundowany przez przez księcia Leszka Białego)
 • Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i relikty Zamku Królewskiego (kościół gotycki zbudowany w 1360 roku, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego)
 • Miejskie mury obronne z XIV wieku (zbudowane w II połowie XIV wieku, otaczające Miasto Kazimierzowskie)
 • Zespół kościoła św. Katarzyny i klasztoru oo. Bernardynów (późnogotycki zespół sakralny, budowany etapami od 1468 roku)
 • Dawny barokowy zespół kościoła i klasztoru Benedyktynek (barokowy kościół wybudowany w XVII wieku)
 • Dawne kolegium oo. Pijarów (klasycystyczno-barokowy budynek, budowany w XVIII i XIX wieku)
 • Kościół ewangelicko-augsburski (dawniej świątynia katolicka, od 1830 roku własność gminy luterańskiej)
 • Pałac Sandomierski (więcej tutaj)
 • Nowy Ratusz (neorenesansowy budynek powstały w latach 1845-1848)
 • Dawny pałac Karschówi rezydencje przy ul. Żeromskiego (pałacowa kamienica wybudowana w latach  1881–1882)
 • Kościół garnizonowy pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (pierwotnie cerkiew, od 1930 roku kościół rzymskokatolicki)
 • Kościół pw. Opieki Najświętszej Marii Panny – katedra radomska (neogotycka świątynia zbudowana w latach 1894-1911, od 1992 roku katedra diecezji radomskiej)
 • Dom Glogierów i zabudowa eklektyczna w Śródmieściu (przykład wielkomiejskiej kamienicy, typowej dla zabudowy Radomia w latach 1885-1918)
 • Dworzec kolejowy (wybudowany w 1885 roku, odbudowany po I wojnie światowej)
 • Dawne osiedle mieszkaniowe pracowników Fabryki Broni (osiedle wybudowane w latach 1924-1931)
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach (neobarokowy kościół wybudowany w latach 1931-1957)
 • Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Borkach (modernistyczny kościół wybudowany w latach 1938-1964)
 • Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego (miejsce pochówku zasłużonych mieszkańców Radomia)
 • Cmentarz żydowski (zabytkowy cmentarz założony w 1831 roku, skład Szlaku Pamięci Radomskich Żydów „Ślad”)
 • Cmentarz ewangelicko-augsburski (zabytkowy cmentarz założony w 1833 roku)
 • Cmentarz prawosławny (zabytkowy cmentarz założony w 1939 roku)
 • Dawny zespół dworsko-parkowy na Wośnikach (klasycystyczny pałac z XIX wieku, otoczony parkiem)