Termin składania wniosków na Budżet Obywatelski na przyszły rok dobiega końca

Obecnie mija ostatni tydzień, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego na nadchodzący rok. Jak dotychczas, liczba wniosków przekroczyła 200. Termin składania propozycji upływa w najbliższy piątek, 1 marca.

Wiceprezydent Mateusz Tyczyński aktywnie zachęca do zgłaszania projektów. Jego zdaniem, Budżet Obywatelski to idealne narzędzie, które umożliwia mieszkańcom wprowadzenie swoich pomysłów na poprawę miasta. Codzienne obserwacje pozwalają ujrzeć aspekty, które mogłyby być zdecydowanie lepsze lub więcej funkcjonalne, jak na przykład możliwość budowy nowego placu zabaw czy zakup nowych książek dla bibliotek. Wszystkie te kwestie mogą zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2025 do rozdysponowania będą fundusze wynoszące ponad 7 milionów 450 tysięcy złotych. Z tej kwoty, 30 procent zostanie przeznaczone na realizację projektów o wartości do 100 tysięcy złotych, kolejne 30 procent – na projekty o wartości od 100 do 600 tysięcy złotych, a pozostałe 40 procent – na projekty, które przewyższają sumę 600 tysięcy złotych. Uchwała Rady Miejskiej wyznacza jednak limit kosztów pojedynczego projektu, który nie może przekroczyć 20 procent przeznaczonych na Budżet Obywatelski środków, co stanowi nieco ponad 1 milion 491 tysięcy złotych.