To już końcówka remontu na ulicy Słowackiego

Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował, że w związku z remontem drogi (podjętym przez Wodociągi Miejskie) w dniach 27 i 28 kwietnia br. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na części ulicy Słowackiego. Dodatkowo niektóre przystanki autobusowe będą czasowo wyłączone z użytkowania. Na odcinku objętym wcześniej robotami ziemnymi (od ul. Lubońskiego do ul. Trawnej) układanie asfaltu będzie prowadzone w dwóch częściach. Zgodnie z harmonogramem wykonawcy, prace będą przebiegały w następujący sposób: w dniu 27 kwietnia (czwartek) zakończona zostanie jedna połowa drogi w kierunku Idalina, a w dniu 28 kwietnia (piątek) druga połowa w kierunku Śródmieścia. Podczas tych działań ruch na każdym z odcinków będzie odbywał się wahadłowo. Czasowo zamykane będą również wjazdy na ulice boczne po odpowiedniej stronie drogi, co uniemożliwi przejazd pojazdów po nowo położonej mieszance asfaltowej.

MZDiK apeluje do każdego uczestnika ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach strefy budowy, stosowanie się do zmienionego oznakowania drogowego oraz wszelkich wskazówek przekazanych przez wykonawcę robót. Firmą odpowiedzialną za wszystkie inwestycje na Glinicach jest spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu.