Trwają prace związane z wymianą rur w Radomiu

Wodociągi Miejskie rozpoczęły proces wymiany rur kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Giserskiej, Ciemnej, Jasnej, Kalińskiej i Szczecińskiej w ubiegłym roku i jest on realizowany etapami. Inwestycja ta określana jest jako „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Giserskiej, Ciemnej, Jasnej, Kalińskiej i Szczecińskiej – etap I”. W ramach tego projektu wymieniono sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz dobudowano nowe przyłącza w celu zaopatrzenia prywatnych rezydencji radomian.

Ulica Giserska w Glinicach była w budowie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Słowackiego, a dalej wzdłuż ulicy Zagłoby, ale także na ulicy Średniej i Górnej. Spowodowało to zmianę w układzie komunikacyjnym, kierowcy musieli skierować się z tego fragmentu Glinic – alternatywne trasy były wyraźnie oznaczone. Po zakończeniu części ulicy Słowackiego wznowiono prace na ulicy Giserskiej, na które trzeba było poczekać jeszcze kilka tygodni.

Od prawie dwóch miesięcy w Glinicach trwa remont kanalizacji, rur spustowych i niektórych części rur wodociągowych. Niestety, powoduje to utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Radomia.