Trwająca sześć dni pielgrzymka rozpoczęta przez bp. Marka Solarczyka 25 czerwca o godzinie 8 rano

Pielgrzymka, która trwać ma pełne sześć dni, rozpocznie się Mszą Świętą, której przewodnictwo objął bp. Marek Solarczyk. Wydarzenie to będzie miało miejsce 25 czerwca o godzinie 8 rano w radomskiej katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie pielgrzymki przewidziane jest na 30 czerwca, a uroczyste zakończenie odbędzie się Mszą Świętą w Niepokalanowie o godzinie 13.00.

Ks. Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki, podkreśla głęboki charakter duchowy tego wydarzenia. Zaznacza, że pielgrzymka jest przede wszystkim okazją do głębokiej modlitwy i pokuty. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej wierni będą prosić o dar trzeźwości dla siebie, swoich rodzin oraz całej diecezji. Nie zostaną również zapomniane trudne sprawy oraz bliscy i znajomi, których życie dotknęło uzależnienie. Ksiądz Bochniak zachęca wszystkie osoby zainteresowane do udziału w pielgrzymce.

Podczas 6-ciodniowej podróży, pątnicy pokonają dystans około 120 kilometrów. Uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej, nabożeństwach wieczornych, a także słuchanie konferencji i dzielenie się świadectwem życia to nieodłączne elementy tego duchowego wydarzenia. W programie pielgrzymki przewidziane są również momenty radości i wspólnej zabawy.