Trzydziestolecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży świętowane w Radomiu

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) z całej diecezji radomskiej zjechali się do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu na zbiorowe obchody. W programie uroczystości zaplanowane były Msza św. dziękczynna oraz podniosła gala upamiętniająca jubileusz 30 lat działalności KSM.

Pierwszym punktem spotkania była Msza Eucharystyczna, którą w seminaryjnej kaplicy celebrował bp Marek Solarczyk. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególne znaczenie tego dnia dla Kościoła, który jest ściśle powiązany z postaciami dwóch apostołów: Szymona i Judy Tadeusza. Biskup podkreślił, że poprzez ich orędownictwo oddajemy wszystkie nasze intencje.

Podczas kazania ordynariusz wspomniał o 30-letniej historii Katolickiego Stowarzyszenia diecezji radomskiej, mówiąc o wielu ludziach zaangażowanych w jego działania i licznych inicjatywach, które przyniosły plony i nadal są kontynuowane. Wyraził wdzięczność za wszystko, co udało się osiągnąć, i powierzył przyszłość stowarzyszenia opiece Bożej, prosząc o błogosławieństwo dla tych, którzy zaangażowali się, angażują i będą angażować w prace KSM.