Wsparcie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej i części województwa mazowieckiego

W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” zaplanowano przekazanie łącznie 2,6 miliarda euro, z czego największa część środków, wynosząca 1,3 miliarda euro, zostanie przyznana samorządom – poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podczas ostatniego spotkania w Radomiu.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że po raz pierwszy w historii programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wsparcie obejmuje również niektóre obszary województwa mazowieckiego. Szczegółowo chodzi o tereny położone poza granicami Warszawy oraz dziewięć powiatów otaczających stolicę. Dzięki temu dodatkowe środki finansowe trafią do większej liczby samorządów, co może przyczynić się do rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.