Wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Polski, Mateusz Morawiecki, ujawnił wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jak podaje, rząd jest zdecydowany na sfinansowanie ponad 3200 projektów inwestycyjnych, na które ma zostać przeznaczone prawie 1,8 miliarda złotych. Działanie to ma na celu wsparcie lokalnych samorządów, które dzięki dodatkowym funduszom będą miały możliwość odnowienia i przywrócenia dawnej świetności swoim zabytkom. Specjalna uwaga zostanie skierowana na Radom i powiat radomski, do których trafi ponad 7 milionów złotych.

Radom wraz z powiatem radomskim otrzymają dofinansowanie z programu na renowację zabytków w wysokości przekraczającej 7 milionów złotych. Środki te mają zostać wykorzystane na remonty oraz prace konserwatorskie w kościołach.

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków widzi w planach dofinansowanie ponad 3200 projektów. Jest to specjalny fundusz, z którego mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Rząd planuje przeznaczyć środki z tego programu na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz różnego rodzaju prace budowlane. Wszystko to ma na celu przywrócenie zabytkom ich dawnej świetności.

Podczas pierwszej edycji programu przekazano ponad 2,5 miliarda złotych na realizację ponad 4800 projektów, które miały na celu odbudowę i konserwację zabytków na terenie całego kraju. Łącznie, w ramach obu edycji programu, zrealizowano około 8000 inwestycji o wartości przekraczającej 4 miliardy złotych. To dodatkowe środki, które są regularnie przeznaczane na cele ochrony i odnowy zabytków.