Wystawa poświęcona herbowi Radomia

Od 18 września na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu można oglądać wystawę poświęconą herbowi miasta.

Wystawa przedstawia 27 herbów Radomia, które ewoluowały przez wieki. Pierwszy z nich pojawił się w XV wieku. Pomysłodawcą wystawy jest Janusz Wieczorek – historyk i przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia.

Wystawa będzie dostępna przez najbliższe dwa miesiące. Później zostanie przeniesiona do Ratusza najprawdopodobniej.

Obowiązujący herb Radomia przedstawia inicjał miasta, czyli literę „R”, nad którą znajduje się korona. Wzór tego herbu zatwierdziła Rada Miasta 20 grudnia 1990 roku. Historia herbu miasta sięga roku 1421. To właśnie z tego roku pochodzi dokument, na którym zachował pierwszy odcisk stempla miejskiego. To prawdopodobnie majuskuła „R” w otoczeniu łacińskiego napisu.

Obecnie istnieją dwa oficjalne herby Radomia – wersja zwykła i wersja uroczysta. W Statucie Miasta Radomia można przeczytać:

4. Herbem Miasta Radomia jest wizerunek przedstawiający w polu czerwonym biały mur z pięcioma blankami z trzema wieżami o trzech blankach każda, z których środkowa wyższa oraz bramą, w której majuskuła „R” biała, nad bramą mitra książęca, nad tarczą korona królewska.

Herb Radomia w wersji uroczystej zawiera ponadto po prawej stronie bramy papieski Herb Jana Pawła II oraz labry z pokryciem białym i takimże podbiciem.

Wzory herbu i herbu uroczystego ustalone uchwałą nr 76/90 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie: ustanowienia herbu Miasta Radomia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.