Zapoczątkowanie budowy drogi powiatowej łączącej miejscowości Seredzice i Iłża oraz mostu na rzece Iłżance

Pierwszy dzień lipca 2019 roku, poniedziałek, w biurze Starostwa Powiatowego w Radomiu, zatwierdzono plan dotyczący konstrukcji drogi powiatowej biegnącej od Seredzic do Iłży, a także mostu przecinającego rzekę Iłżankę. Przedmiotowa umowa określa parametry modernizacji 2,5-kilometrowego odcinka tej drogi, który stanowi łącznik pomiędzy naszym powiatem a powiatem starachowickim.

Czas realizacji projektu wyznaczono na koniec grudnia bieżącego roku.

Waldemar Trelka, starosta radomski, wyraził swoje zadowolenie z faktu finalizacji długotrwałych starań o realizację tego zadania. Wskazał również na chęć wykonawców do szybkiego rozpoczęcia prac budowlanych, aby uniknąć ewentualnych niespodzianek pod koniec listopada lub grudnia.

Działania podzielone są na dwie etapy. Początkowy etap obejmuje konstrukcję mostu na rzece Iłżance oraz budowę pierwszego kilometra drogi. Drugi etap to kontynuacja prac i budowa następnego odcinka drogi o długości 1500 metrów. Wykonawcą zadanym do przeprowadzenia robót jest kielecka firma Saltor, którą reprezentowali Hubert Wielgo i Marcin Kobos podczas ceremonii podpisania umowy.

Według kosztorysu inwestycyjnego, planowany koszt realizacji tego zadania wynosi ponad 13,6 miliona złotych. Warto jednak podkreślić, że powiat otrzymał na ten cel 4 miliony złotych z funduszy państwowych w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Dodatkowo, Gmina Iłża przekazała 1,9 miliona złotych, co stanowi 35 procent wkładu własnego powiatu. Kwota ta będzie spłacana przez gminę w ciągu trzech lat. Burmistrz Marek Łuszczka reprezentował gminę Iłża podczas procesu podpisania umowy.