Zawieszona działalność sygnalizacji świetlnej na radomskich skrzyżowaniach

Od teraz, mieszkańcy Radomia mogą doświadczyć przerw w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej na kluczowych skrzyżowaniach miasta. Konkretnie chodzi tu o skrzyżowania ulic 1905 roku, Maratońskiej i Limanowskiego oraz 1905 roku i Łukasika. Przyczyną są planowane prace modernizacyjne ukierunkowane na ulepszenie systemu sygnalizacji świetlnej, prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Jak mówi Dawid Puton, reprezentujący tę instytucję, obecna instalacja podziemna jest wadliwa i wymaga wymiany.

Możliwe tymczasowe wyłączenia sygnalizacji na wymienionych skrzyżowaniach nie będą wynikiem problemów technicznych, ale świadomym działaniem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. To niekoniecznie oznacza awarię – to raczej efekt prac mających na celu poprawę efektywności działania tych konkretnych urządzeń. W szczególności, jeśli chodzi o sygnalizacje znajdujące się w pobliżu kościoła Świętej Teresy – jak wyjaśnia Dawid Puton – celem jest zminimalizowanie ryzyka przyszłych awarii.

W związku z prowadzonymi pracami, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje do mieszkańców, aby omijali tę część miasta i korzystali z innych tras. Alternatywne trasy obejmują ulicę Dębową łączącą Limanowskiego i Maratońską (położoną za cmentarzem rzymskokatolickim), a także ulice Mariacką i Młodzianowską, Tytoniową lub Obrońców umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy Limanowskiego a 1905 Roku. Na odcinku Limanowskiego do Maratońskiej (od strony zalewu) możliwe są przejazdy ulicami Suchą, Kosowską i Dębową lub przez Stasieckiego.